Mobile menu

1. Lưu đồ quy trình sản xuất:

2. Kế hoạch chất lượng:

Theo l­uồng quy trình sản xuất của nhà máy

Phụ lục thông tin kỹ thuật khi giám sát chất lượng các giai đoạn của quy trình sản xuất kính dán:

Giai đoạn

Quy trình

Thông tin kỹ thuật khi giám sát các giai đôanj của quy trình sx kính dán

1

Nước rửa kính

- Sản xuất và kiểm soát theo QT

- Chất lượng theo TC 03 : 2003 NMKAT

2

Phim PVB

- Chất lượng theo TC 04 : 2003 NMKAT

3

Kính nổi VFG

- Chất lượng theo TCVN 7218 : 2002 Kính nổi

4

Cắt kính

- Lập trình cắt keo kế hoạch

- Kiểm tra kích thước

5

Mài

- Mài bavia, kiểm tra sau mài

- Kiểm tra ngoại quan

6

Rửa, sấy khô

- Kiểm tra chiền dày của kính

- Kiểm tra ngoại qnan

7

Dán kính

- Điền kiện cho phòng dán:

# Nhiệt độ : 18oC ± 3oC

# Độ ẩm   : 20% ÷ 30%

- Yêu cần tiên chuẩn cho việc cắt phim

8

Ép kính

- Thiết bị đo độ dày kính (Tự động)

- Thiết bị kiểm soát nhiệt độ (Tự động)

- Băng truyền (Tự động)

- Máy Ép kính

- Kiểm tra bằng ngoại quan kính ra

9

Hấp kính

- Thiết bị kiểm soát nhiệt độ (Tự động)  :  0oC ÷ 135oC

- Thiết bị kiểm soát áp suất (Tự động)  :    0 ÷ 11 bar

- Thiết bị kiểm soát thời gian (Tự động) :   Tuỳ thuộc theo hành trình

10

Kho

- Để theo đúng vị trí, chủng loại, dễ nhận biết

- Dán biển báo

 

Kính an toàn

Chất lượng theo TC01 : 2003 Kính dán an toàn, yêu cần kỹ thuật

 

 


Bài viết 5.0/5 (1 bình chọn) 
SMS icon