📏Bản vẽ CAD

Chia sẻ các bản vẽ CAD về các công trình, các hệ mặt dựng cho các kiến trúc sư tham khảo

Hệ cửa đi lùa

[...]

2 Comments

Hệ cửa đi mở

TKC xin gửi các bạn bản vẽ chi tiết hệ cửa đi mở [...]

Hệ cửa sổ lùa

TKC xin gửi bạn bản vẽ chi tiết hệ cửa sổ lùa [...]

Hệ cửa sổ mở

TKC gửi bạn chi tiết hệ cửa sổ mở [...]

Bản vẽ 3d chi tiết tường kính nổi đố

TKC xin gửi các bạn bản vẽ 3d chi tiết tường kính nổi đố Quý [...]

Bản vẽ CAD hệ tường kính

TKC gửi các bạn bản vẽ cad của hệ mặt dựng tường kính. Anh/chị có [...]

167 Comments