📏Bản vẽ CAD

Chia sẻ các bản vẽ CAD về các công trình, các hệ mặt dựng cho các kiến trúc sư tham khảo

Hệ cửa đi lùa

TKC xin gửi tới các bạn bản vẽ hệ cửa đi lùa Anh/chị có nhu [...]

2 Comments

Hệ cửa đi mở

TKC xin gửi các bạn bản vẽ chi tiết hệ cửa đi mở Anh/chị có [...]

Hệ cửa sổ lùa

TKC xin gửi bạn bản vẽ chi tiết hệ cửa sổ lùa Anh/chị có nhu [...]

Hệ cửa sổ mở

TKC gửi bạn chi tiết hệ cửa sổ mở Anh/chị có nhu cầu lấy bản [...]

Bản vẽ 3d chi tiết tường kính nổi đố

TKC xin gửi các bạn bản vẽ 3d chi tiết tường kính nổi đố Quý [...]

Bản vẽ CAD hệ tường kính

TKC gửi các bạn bản vẽ cad hệ tường kính. Anh/chị có nhu cầu lấy [...]

158 Comments