Mobile menu

luover aluminium

Louver aluminium
Louver aluminium
1. Louver aluminium là gì? Louver là một loại mành che hay chớp cửa với các thanh nằm ngang có góc để chấp nhận ánh sáng và không khí, dùng để tránh mưa và nắng trực tiếp. Góc của thanh có thể được điều ... [ đọc thêm ]
Tags: louver alu, luover aluminium, louver aluminium, louver nhom, louver nhôm, lam nhôm hút gió, lam nhôm thông gió, luover, lam nhôm, lam nhôm, lam nhom, lam nhôm trang trí, mẫu lam nhôm, mẫu lam al
 
SMS icon