Mobile menu

Hong Phuc Glass

Hong Phuc Glass
Hong Phuc Glass
  Về mặt ngôn ngữ, Hồng Phúc có nghĩa là Phúc lớn. Hồng Phúc có nghĩa là Hạnh Phúc, Ấm áp và Thịnh vượng! Về mặt hình khối, logo là hình ảnh cách điệu của các tòa nhà cao tầng dưới ánh mặt trời. ... [ đọc thêm ]
Tags: Hong Phuc Glass
 
SMS icon