Mobile menu

Tầm nhìn và Sứ mệnh của TKC

TM NHÌN:

"TKC mong muốn trở thành công ty hàng đầu về sản phẩm nhôm kính trung và cao cấp tại Việt Nam"

 

Tầm nhìn sứ mệnh 01

SỨ MỆNH

Mang những sản phẩm nhôm kính ưng ý nhất, tuyệt vời nhất đến cho khách hàng, làm đẹp thêm cho những công trình trên đất nước Việt Nam xinh đẹp.


QUAN ĐIỂM 
- Làm thật tốt hoặc không làm. Làm cho nó trở thành tuyệt vời hoặc không làm gì cả.

- Lấy lợi ích khách hàng làm chen chốt, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.

- Luôn luôn cải tiến tính năng của sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn của khách hàng.


Tầm nhìn - Sứ mệnh 5.0/5 (5 bình chọn) 
SMS icon