Đặng Nhung hiện là chuyên gia tư vấn các sản phẩm nhôm kính mặt dựng và cửa nhôm cao cấp của TKC